پیش گویی خود تحقق بخش چیست؟

پیش گویی خود تحقق بخش چیست؟

در قسمت اول از فصل دوم پادکست من خوب من با بنیانگذاران سایت تست و تایپ در مورد پیش‌گویی خودمحقق‌کننده مهم صحبت کرده ایم.

Scroll to top